Regler

Vikten av att alltid bära skyddsmask under spel!

Våra regler här på Stålboll!

Nedan kommer vi lista några av våra regler och säkerhetsrutiner som gäller här på Stålboll AB och som ni genom att spela här hos oss förbinder er att följa!
 •  Allt spel sker på egen risk!
 • 15-års gräns för vuxenpaintball
 •  Vid bokning har vi en minimumgräns på 8 personer. (Det går att spela med färre deltagare, dock minst 6 st. Vi debiterar fortfarande för 8 personer)
 •  Personer under 18 år måste ha målsmans godkännande för att delta i spel
 •  Förbjudet att spela märkbart berusad, vi har rätt att avvisa spelare
 •  Skyddsmask ska ALLTID bäras under spel och får endast tas av i Safezone
 •  Våra säkerhetsrutiner kring markören ska alltid följas
 • Vi blandar inte cal.50 juniormarkörer och  cal.68 markörer i samma spel. Antingen körs juniorpaintball eller enbart vanlig paintball.
Om våra regler inte följs har vi rätten att neka deltagare spel!
Vi har alltid en ordentlig säkerhetsgenomgång innan spel, där ni får veta vad som gäller och hur man hanterar markören. 

Målsmans underskrift dokument 

Skriv ut filen, skriv på och ta med på speldagen.

Målsmans Godkännande.pdf

Avbokningsregler

 • Personen som är bokningsansvarig debiteras kostnaderna vid utebliven eller försenad avbokning
 • Avbokning ska ske minst 5 dagar innan planerat spel
 • Vi tar ut en avgift på 600 kronor vid försenad avbokning
 • Avbokar ni samma dag som spel skulle skett så debiteras ni 75% av basbeloppet
 • Dyker ni inte upp alls på planerad dag så debiteras hela beloppet