Skogen ändras

Just nu pågår det avverkning runt vår bana då barkborren har skördat större delen av granskogen "på andra sidan" vår bana. Dock är vi inte helt opåverkade av dessa skalbaggar. Efter midsommar kommer en skogsmaskin ta ner ett 30-tal döda granar inne på vårt område men kommer inte förändra vår fina trollskog något väsentligt. Om inte annat kommer det till några välkomnande naturliga värn efter maskinens framfart :)